Tynset skøyter - www.unosport.no

 

INVITASJON TIL FELLES TRENINGSSAMLING
Hamar 30.juli 2022

Hamar IL skøyter inviterer klubbene i Oppland og Hedmark skøytekretser til felles treningssamling på Hamar lørdag 30.juli.
Vi møtes utenfor Vikingskipet kl 1130, og tar en felles isøkt. Klubber/krets ordner selv med inngangsbillett til sine deltagere.
På ettermiddagen blir det felles bespisning med pizza eller grilling. Dette vil det bli en lav egenandel på pr deltager.

Kl 18 er det eliteseriekamp mellom HamKam og Kristiansund på Briskeby. Alle utøvere og trenere som bidrar på treningssamlingen er invitert med på kamp.

Vi foreslår å trene sammen på tvers av klubbene og dele inn i grupper etter alder: f eks rekrutt 8-10 år, 10-12 år, juniorklasser. Ønskelig at hver klubb kan bidra med en trener hver. Blir det mange utøvere og behov for flere trenere, sendes det ut forespørsel om flere kan bidra.

Det blir mulighet for å benytte garderobe etter trening for de som har behov for det.

Håper dere har anledning til å delta.


Påmelding sendes klubbvis til hamarilskoyter@gmail.com innen 21.juni.
Ved påmelding skriv hvilken gruppe utøvere hører til i og hvilken gruppe trener kan bidra i.


 

Kontaktperson i HIL:

Laila Thorshaug

Mail: hamarilskoyter@gmail.com

Tlf: 97527480

 

 

 

https://www.unosport.no/