Tynset skøyter

 

Skøytestyret - Tynset IF
2019 - 2020

 

Funksjon

Medlem

Mail

Valgperiode   Telefon
Leder: Oddbjørn Lund oddbjorn.lund€hedmark.org 2019 - 2020 1 år 92043541
Sekretær: Hege Fossum barehege€hotmail.com 2018 - 2020 1 år til 41613826
Kasserer: Erlend Moen erlend.moen€fjellnett.no 2018 - 2020 1 år til 92246248
Styremedlemmer: Anne Bjørnsmoen annebjornsmoen€hotmail.com 2019 - 2021 2 år til 95179537
  Knut Joar Harsjøen firma€brharsjoen.no 2019 - 2021 2 år til 90691638
  Kristin Myren Skår   2019 - 2021 2 år til 90187590
  Oddbjørn Lund oddbjorn.lund€hedmark.org 2019 - 2021 2 år til 92043541
           
           
Repr. til kretsting: Anne B og Hege F (vara: Kristin)        
Repr. til NSF-ting: Oddbjørn L        
           
Valgkomite: Grete Bredalslien grete.bredalslien€fjellnett.no 2019 - 2020   47669473
           
           
           
Andre kontakter: Arne Inge Næss arneingemail€gmail.com     90768164
  Ola Skår ola.skaar€gmail.com     95970213
  Jon Magne Vingelsgaard jmvingel€hotmail.com     97663846
  Jon Arne Hugudal hugudal€online.no     94850412
  Dag Viken dag.viken€mila-bil.no     95057397
  Anita Wiik Larsen janlarsen€bbnett.no     91549756
  Jan Larsen janlarsen€bbnett.no     90592528
  Per Bjørnar Riise pbriise€mac.com     99031093
           
           
           
 
 

 

www.unosport.no